БЕЗПЛА̀ТЕН

БЕЗПЛА̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. Който не се заплаща, който е без пари. Станкул дълго обмисля плана за предстоящата агитмасова работа, .. , и реши че тя трябва да се открие с едно безплатно представление. Ст. Марков, ДБ, 164. Основното образование у нас е задължително и безплатно.Безплатна медицинска помощ. Безплатно пътуване. Безплатен билет. Безплатно лечение. Безплатни курсове.

2. За който не се заплаща, не се получават пари. Длъжността чаушин била платена, а длъжността на останалите членове от съвета, като почетна, била безплатна. Ив. Хаджийски, БДНН II, 47.

Списък на думите по буква