БЕЗПЛА̀ТНО

БЕЗПЛА̀ТНО. Нареч. от безплатен; без заплащане. Той бе надхвърлил осемдесетте години и отдавна се беше пенсионирал, но когато започна войната, сам отишел да работи безплатно в болницата. П. Славински, МСК, 51. Не се съмнявахучителката знаеше как живеем с татко. И ето, тя ми предложи да се храня безплатно в ученическата трапезария. С. Кралевски, ВО, 49. Същата вечер още са разпорядих да раздам дрехите си по разни лица, съвсем безплатно. З. Стоянов, ЗБВ I, 172.

Списък на думите по буква