БЕЗПЛО̀ДНОСТ

БЕЗПЛО̀ДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от безплоден; безплодие. Повтаряха се образите, избледняваха боите.. И това .. доведе .. — до творческа безплодност. П. Зарев, С, 1951, кн. 1, 163. В гората не личаха никакви следи. .. — Назад, към полянката/заповяда най-после старшията, убедєн в безплодността на своето претърсване. Х. Русев, ПС, 150.

Списък на думите по буква