БЕЗПОВРА̀ТНО

БЕЗПОВРА̀ТНО нареч. Остар. Книж. Безвъзвратно. Аз виждах, че човекът е загинал, безповратно загинал. Ив. Вазов, Съч. Х, 149.

Списък на думите по буква