БЕЗПОГРЀШНОСТ

БЕЗПОГРЀШНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отсъствие на грешки, недопускане на грешки; непогрешимост. Уверен в своята безпогрешност, той бавно и методично изпълваше голям бял лист хартия със своя закръглен почерк. Н. Каралиева, Н, 62.

Списък на думите по буква