БЕЗПОДО̀БЕН

БЕЗПОДО̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. 1. Който няма подобен на себе си; единствен, несравним. Незабравимия Серапион от Черепишкия манастир .. имал една калимявка, подобна на хармоника. Балабановата шапка обаче беше безподобна. Преобразена до крайни предели, тя не можеше да бъде сравнена с нищо на света. А. Каралийчев, С, 80.

2. Който притежава в най-голяма степен някакво качество, обикн. отрицателно; изключителен, извънредно голям. — Аз ще му ударя един юмрук в муцуната! Лъжец безподобен! Г. Угаров, ПСЗ, 34. Безподобно нахалство. Безподобна глупост. Безподобен хитрец.

Списък на думите по буква