БЕЗПОКОЀНЕ

БЕЗПОКОЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от безпокоя и от безпокоя се.

Списък на думите по буква