БЕЗПОКО̀ЙНО

БЕЗПОКО̀ЙНО нареч. 1. С безпокойство, с вълнение; разтревожено, тревожно, обезпокоено. Бях разсеяна, отговарях му едвам. Той забеляза промяната и дори безпокойно запита какво ми е днес. Г. Райчев, Избр. съч. I, 194. Той влезе някак безпокойно, очакван с нетърпение от всички, сне шапка, изтри очилата си и каза престорено равнодушно. Л. Стоянов, П, 455. — Как може човек да се измени така в няколко деня?прибави тя, като ме гледаше безпокойно. К. Величков, Н, 1884, кн. 10, 844.

2.Остар. Без покой, спокойствие; неспокойно. Странджата спи безпокойно. И когато не кашли, той бълнува. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 82.

3. С гл. съм, ставам в 3 л. ед. ч. Означава, че някъде няма покой, спокойствие; неспокойно. Вий знаете колко е безпокойно нощно време при пълен вагон. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 21.

Списък на думите по буква