БЕЗПОКОЯ̀

БЕЗПОКОЯ̀, -оѝш, мин. св. -оѝх, несв., прех. 1. Нарушавам покоя, прекъсвам спокойствието или заниманията, работата на някого; преча, обезпокоявам. Той заръча да не го безпокоят, отпусна се на одъра, .. , и дълго седя -– като пътник, който си отпочива от дълъг път. А. Гуляшки, Л, 6. Но войводата не спеше. От някое време той често седеше тук по цели часове със затворени очи. Тогава никой, .. , не смееше да го безпокои. М. Марчевски, П, 10. — Пожелахме да се срещнем с него, с вас, но виждам, че вие сте заети много с работа и не желаем да ви безпокоим. Ал. Константинов, БПр, кн. 5, 78.

2.Създавам, предизвиквам тревога, вълнение у някого; тревожа. Безпокоеше ме една мисъл: не знаехме нищо за положението на боя. Й. Йовков, Разк. II, 134. Без да издаде тревогата си, Раковски гледаше ту княза, ту англичанина .. Присъствието на сър Хенри го изненадваше и безпокоеше. Ст. Дичев, ЗС, 226. — Като какви грозни мисли могат да безпокоят Иванка?... Какво му гризе сърцето, че не му дава мира и когато седне да се повесели? В. Друмев, И, 29.

3.Предизвиквам, причинявам физическо неприятно дразнене (сърбеж, болка и под.). Воловете ги пасяха нощем, за да не ги безпокоят мухите. Й. Йовков, АМГ, 98. Може би на това лошо време се дължи заболяването пак на гърлото от три дена насам. Дано тук ми премине, че ако продължава да ме безпокои ще ми отрови сичкото удоволствие в тая разкошна местност. Ив. Ва‑

зов, ПЕМ, 90. Щом зачервеното се обърне на ранички, тогива праха повече вреди, защото той се набира в наранените места и захваща повече да дращи, сърби и безпокои детето. Лил., 1884, кн. 7, 24. безпокоя се страд.

БЕЗПОКОЯ̀ СЕ несв., непрех. 1. Изпитвам тревожно чувство, безпокойство обикн. за някого, за нещо; тревожа се, вълнувам се. Вие се безпокоите за сина си и за дъщеря си — как ще намерят работа. Й. Йовков, ОЧ, 50. Вече писах на нашите, че съм добре, да не се безпокоят. Л. Стоянов, Х, 161. — Не зная папаз ефенди, какво ще да ни дойде на главите?... Едни казват, московец ще да дойде, други — сърбин, .. ; а сиромашта са безпокои не на шега. З. Стоянов, ЗБВ I, 364.

2.Създавам си грижи, неприятности; нарушавам спокойствието си. — Тези неща тука може да ви пречат — заявява той, като показа с очи на дисагите. — О, никак не. Моля, не се безпокойте — отговаря Иречек. А. Константинов, БГ, 43. — А, за мене нищо, не се безпокойте. Вижте по-добре войниците. Л. Стоянов, Х, 92. — Седнете на столът до масата ми, .. — Моля, недейте се безпокои, аз стоявам и прав. Лил., 1884, кн. 7, 35.

Списък на думите по буква