БЕЗПО̀КРИВЕН

БЕЗПО̀КРИВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Рядко. За сграда — който няма покрив. Призори ние почивахме вече, кацнали на висотата с гол връх и лесисти рамене, .. Там, между безпокривните голи стени на параклиса "Св. Костадин", бе обсъдено положението. П. К. Яворов, ХК, 138.

Списък на думите по буква