БЕЗПОЛЀЗЕН

БЕЗПОЛЀЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. 1. Който не принася полза, не е способен да направи нещо полезно. Не, разбрах, че това момче не беше вече Стоичко, но съвсем друг човек, безполезен и развален. Ив. Вазов, Съч. ХI, 25. А вече пред мен е жестоката старост, .. ; / когато ще видиш назад, че си бил безполезен, / напред — че те чака бездънната бездна. М. Петканова, Стих., 111.

2.От който няма полза; ненужен, излишен. безсмислен, безцелен. Понякога донасяше в къщата купени отнякъде съвсем безполезни и негодни вещи. Г. Райчев, Избр. съч. I, 140. И лекарят слезе в градината да прочете вестниците, след като направи на болната само една съвсем безполезна инжекция с кардиозол. Д. Димов, Т, 397. Ако ли сега си губите времято в безполезни игри и в мръзел, вие има да теглите много и щете ся каете, но без полза, за злото, което сами сте си навлекли. Лет., 1871, 231.

3.Който не довежда до необходимия, очаквания резултат, успех; безрезултатен, безуспешен, безплоден, напразен. Скитането из гората в началото се струваше на Морозов съвсем безполезно. К. Ламбрев, СП, 26. Като минаха двайсетина дни в безполезно преследване, каймакаминът и миралаят от града изпратиха още едно отделение аскер и потерите станаха три, а Гьоре Павлев стана още по-бърз, по-неуморим. Д. Талев, И, 274. Безполезна съпротива. Безполезен труд.

Списък на думите по буква