БЕЗПОЛЀЗНО

БЕЗПОЛЀЗНО нареч. Без полза; ненужно, безсмислено, излишно, безцелно, напразно. — Работата по складовете е .. някак си .. неподходяща за двама ви... Тя ви изхабява безполезно. Д. Димов, Т, 245. Матьо сметна за безполезно да спори с Емил и замълча, но в душата му заседна тревожно чувство. Д. Ангелов, ЖС, 485. По-напред да кажем няколко уводни думи не ще бъде безполезно. С. Бобчев, ПОС (превод), 153. Много часове беше пропилял безполезно.

Списък на думите по буква