БЕЗПО̀МОЩНИК

БЕЗПО̀МОЩНИК, мн. -ци, м. Рядко. Лице, което е в безпомощно състояние. Един благороден чужденец,.. научил случайно за съдбата на безпомощника поет и неговата изоставеност от всички,.. се е грижил за него до последния му час. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 129.

Списък на думите по буква