БЕЗПО̀МОЩНОСТ

БЕЗПО̀МОЩНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Състояние на безпомощен. Убиват хора, не които сами се бият, а хора, които стоят неподвижни и пасивни до безпомощност, .. , със скръстени ръце почти. Й. Йовков, Разк. II, 153. Побойникът хриптеше, мъчеше се да хапе, но Пешо го удари още няколко пъти и той внезапно утихна. Луничавото му лице сега изразяваше само страх и безпомощност, П. Вежинов, СО, 74. Сега ти плачеш от слабост за моралната безпътица на своя живот, .. И това са жалки сълзи на безпомощност, които не могат да променят нищо. Д. Димов, Т, 646.

Списък на думите по буква