БЕЗПОРО̀ЧНО

БЕЗПОРО̀ЧНО. Остар. Нареч. от безпорочен; непорочно. Един път Сократ учтиво поздравил единаго груба человека, който не щял да му отговори .. От тука ся види, как ся е трудил Сократ да побеждава себе и да живее безпорочно. Г. Йошев, КВИ (превод), 77.

Списък на думите по буква