БЕЗПОРЯ̀ДЪЧНО

БЕЗПОРЯ̀ДЪЧНО. Книж. Нареч. от безпорядъчен; без ред, безредно, разбъркано, хаотично. Ето, намираме се на пчелина лятно време.. Десетки и стотици хиляди пчели на различна височина, безпорядъчно, но в едно направление летят във въздуха. Б. Бижев, СП, 36–37. Полицаите и войниците разхвърляха всички сандъци, бъркаха из джобовете на сгънатите дрехи, надникваха в гърнетата, .. В безпорядъчно разхвърлената стая влезе старшията. Х. Русев, ПС, 74-75.

— Други (остар.) форми: безпоря̀дочно, безпорѐдъчно.

Списък на думите по буква