БЕЗПОЧЍВЕН

БЕЗПОЧЍВЕН, -вна, -вно, мн. -вни, прил. Рядко. 1. Който няма почивка, отдих, който се труди без почивка. За това по-добре да не мисли! — Сега и Полша е разпръснала чедата си навред, бездомни и безпочивни. Ст. Дичев, ЗС I, 452.

2.Който се извършва без почивка, без прекъсване; непрекъснат, неспирен. Потери, засади, безпочивни кървави сражения. Ст. Дичев, ЗС II, 29. О, скоро, скоро мир ще надделее там, / и разпилений дух спокойствие ще обземе — / на безпочивен труд тогаз ще се отдам! К. Христов, Избр. ст, 95.

Списък на думите по буква