БЕЗПРА̀ВНОСТ

БЕЗПРА̀ВНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Безправие (в 1 и 2 знач.). На свобода окови налагат, / на правдини безправност възлагат. П. Р. Славейков, Н, 1883, кн. 8-9, 924.

Списък на думите по буква