БЕЗПРЕДЀЛ

БЕЗПРЕДЀЛ, мн. няма, м. Поет. Пространство, чиито предели, граници не се виждат; безкрай, безкрайност. Едва тук [на върха] Момчил приседна. Погледът му се ширна в синкавия безпредел. О. Василев, 33, 29. И мощни си криле ударил, / възлитна гневният орел, / като в легенда стара, стара, / към безпредел, към безпредел. Н. Хрелков, ДД, 163. Лети луна в уплаха / над пропасти враждебни,/ .. /над зъбери вълшебни, / потъва в безпредела. Т. Траянов, ББ, 29.

Списък на думите по буква