БЕЗПРЕДЀЛИЕ

БЕЗПРЕДЀЛИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Отсъствие на предели, отсъствие на начало и на край; безпределност. Въпреки всички насилия .. човекът притежава безпределието на нравствената устойчивост. В. Стефанов и др., Лит. ХI кл, 1996, 248. Безпределие на мечтите.

Списък на думите по буква