БЕЗПРЕДЀЛНО

БЕЗПРЕДЀЛНО нареч. За означаване на много висока степен в проявата на някакво качество или действие, изразено с думата, към която се отнася; извънредно много, много силно, изключително; безгранично, безкрайно, безмерно. Хоп-хоп, корабният идиот, бе безпределно послушен, безпределно безотговорен, изключително добър и изключително лош. Е. Кузманов, ЧДБ, 82. Хоризонти отбулват такива далечни / вцепенено сърдити лица! И така / безпределно безмълвни стоят! К. Христов, С, 1939, 118. Тя ще го чака .. И той ще я обича още по-силно, ще я обича безпределно, ще я обича така, както никой досега не е обичал. Г. Караславов, ОХ IV, 599.

Списък на думите по буква