БЕЗПРЕДЀЛНОСТ

БЕЗПРЕДЀЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж, Рядко. Отвл. същ. от безпределен (в 1 знач.); безкрай, безграничност. Приличаш ти на бєзпределността: / на вси страни небе. К. Христов, Х3, 1939, 49.

Списък на думите по буква