БЕЗПРЕДМЀТНОСТ

БЕЗПРЕДМЀТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от безпредметен.

Списък на думите по буква