БЕЗПРЕКОСЛО̀ВЕН

БЕЗПРЕКОСЛО̀ВЕН, -вна, -вно, мн. ‑вни, прил. Книж. 1.Който става без възражение; безропотен. Стълпени в гъсти редици по родове, села и задруги, смоляните мълчаливо, с безпрекословно подчинение пред волята на старейшините, чакаха знака за тръгване. А. Дончев, СВС, 794. Искаме от тях [войниците] безпрекословно подчинение, а се обръщаме към организацията само когато трябва да проведем някоя акция или да накажен някого. К. Кръстев, К, 206. Безпрекословно изпълнение на наредбите.

2. Който не търпи възражение; категоричен. Кандидатите са много. Но тях грижливата майка е изучила и преценила основно и с безпрекословното си категорично мнение за всеки един ги представя на дъщеря си като неподходящи, малоценни или нежелани. М. Кремен, РЯ, 319. Той беше привикнал и на бащината си безпрекословна власт. Т. Влайков, Съч. II, 93. И говорът ѝ бе пъргав, настойчив, безпрекословен. Бл. Димитрова, ОтО, 21.

3. Остар. Който изпълнява всичко без възражение, без да се противопоставя; безропотен, покорен. Победителят и победенийт строго са различаваха един от друг: първийт трябаше да бъде самопроизволен господар, а последнийтбезпрекословен слуга! Т. Шишков, ИБН, 298-299.

Списък на думите по буква