БЕЗПРЕКОСЛО̀ВНО

БЕЗПРЕКОСЛО̀ВНО. Книж. Нареч. от безпрекословен (в 1 знач.); без възражение, без да се противоречи. В армията по-нисшият чин се подчинява безпрекословно на по-висшия. А. Гуляшки, ЗР, 215. Секи син е дължен да са повинява безпрекословно на баща си, на дяда си и на секи по-стар родственик. Знан., 1875, бр. 18, 276.

Списък на думите по буква