БЕЗПРЕПЯ̀ТСТВЕНО

БЕЗПРЕПЯ̀ТСТВЕНО. Книж. Нареч. от безпрепятствен; без пречки, без спънки.

А зиме, .. тя [температурата] спада и до минус 50°. Това се дължи на студения северен въздух, който нахлува безпрепятствено дотук. Б. Балевски, СП, 9. Те нощем нападнали на пограничния град Амфея; стража нямало в него — те влезли в Амфея безпрепятствено. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 166.

Списък на думите по буква