БЕЗПРЕЦЕДЀНТНОСТ

БЕЗПРЕЦЕДЀНТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от безпрецедентен. В съобщението се подчертава огромната важност и безпрецедентност на обсъждания случай.

Списък на думите по буква