БЕЗПРЍМЕРЕН

БЕЗПРЍМЕРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който е толкова голям, толкова значителен, че няма друг подобен на себе си, не може да се сравни с друг; изключителен, несравним. Българската младеж .. се би с безпримерен героизъм в Отечествената война. Г. Караславов, ПМ, 9. Когато разформираха българските баталиони и момчетата се сбогуваха, генерал Черняев им рече:

— Помнете, момчета, че не е далеч денят, в който ще бъдете призвани да спасявате отечеството си! Вярвам, че и там ще проявите същото безпримерно себеотрицание. Д. Габе, МГ, 151. Кървава битка ся започна на 15 януарий и трая три дена; войските и на двете страни показаха едно безпримерно юначество и постоянство. Лет. 1872, 173. Но жителите на Кале упорствуваха [на обсадата] с безпримерна доблест и великодушие. П. Р. Славейков, ПИ, 24. Безпримерно мъжество. Безпримерна смелост.

Списък на думите по буква