БЕЗПРЍМЕРНО

БЕЗПРЍМЕРНО нареч. За означаване много висока степен в проявата на някакво качество или действие, изразено с думата, към която се отнася; извънредно, извънредно много, изключително. Сержант Шуб бил безпримерно храбър боец. П. Вежинов, НС, 148. Радвах са безпримерно и са гордеях, че съм са сподобил да са приема в него [революционния комитет]. З. Стоянов, ЗБВ I, 126.

Списък на думите по буква