БЕЗПРИСТРА̀СТНО

БЕЗПРИСТРА̀СТНО. Нареч. от безпристрастен; без пристрастие, без предубеждение, обективно. — Вашите букурещки кореспонденти добре вършат, дето ви известяват за емиграцията, господин Геров. Но редно е да пишат безпристрастно и вярно. Ст. Дичев, ЗС II, 496. Стига да обладава някой обикновен здрав ум, да съди безпристрастно и без предубеждение, той би могъл твърде ясно да види и вярно да предскаже какво има да произлезе. П. Р. Славейкав, ПХС, 20.

Списък на думите по буква