БЕЗПРИЮ̀ТНОСТ

БЕЗПРИЮ̀ТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от безприютен. Влагата и студът се промъкваха през тежките шинели, .., и това засилваше чувството на безприютност. К. Константинов, ППГ, 327. Под стряхата са се сгушили врабци, бездомни, сиротни — кой ли е мислил, че тази тяхна безприютност е орисана за бъдни дни и за мене? К, 1927, бр. 102, 3.

Списък на думите по буква