БЕЗПРОБЛЀМЕН

БЕЗПРОБЛЀМЕН, -мна, -мно, мн. ‑мни, прил. Който става, постига се без проблеми и затруднения. Никой не смееше да предполага, че англичаните ще вземат толкова лека и безпроблемна победа в първата [футболна] среща в Глазгоу. СТ, 1999, бр. 47, 29. Безпроблемно придвижване по магистралата.

Списък на думите по буква