БЕЗПРОСВЀТНОСТ

БЕЗПРОСВЀТНОСТ,-тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отсъствие на просвета, на образование; безпросветие. Зората събуди чувствата му [на Грашев] за другата страна на този прелестен свят, с невежеството,.., с цялата безпросветност на колибарския живот. Д. Фучеджиев, Р, 303.

Списък на думите по буква