БЕЗПЪ̀ТНОСТ

БЕЗПЪ̀ТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. 1. Рядко, Безпътица (в 3 знач.). Има читатели-пияници .. За този род читатели е все едно кой е авторът на книгата, какви са идеите му и дали изобщо има някакви цялостни идеи или сам се лута в лишена от всякакви принципи безпътност. О. Василев, ЖБ, 268–269.

2.Остар. Неприлична, непристойна постъпка; безпътство. Духовенството не ся възпротиви на влизанието на тези чужденци в святинята им, но с условие да не направят никоя безпътност. П. Кисимов, ОА II(превод), 96.

Списък на думите по буква