БЕЗРАБО̀ТЕН

БЕЗРАБО̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. Който няма работа, за да изкарва прехраната си. Той, безработен младеж, тя — първа година учителка. Беше отишъл в нейния град да търси работа. М. Марчевски, П, 226. Вапцаров не каза нищо за работата си във фабриката, не спомена за опа‑

сността да го изхвърлят навън, да остане безработен. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 311. Службата му бе добре платена и той неволно потръпваше от мисълта, че би могъл да бъде един от многото безработни младежи с образование, които скитаха от кантора на кантора да търсят работа. П. Спасов, ХлХ, 11-12. Разходката .. преобразява тъжните и наскърбените характери, тя .. е помощ на безработните людие и им докарва залъгванеа. Ив. Богоров, КП, 1875, кн. 6, 20.

2.Който стои, без да върши нещо, обикн. защото не иска да работи. Кирил беше артилерист от първото кърмово оръдие .. Безработен никой не можеше да го види — ту търка оръдието, ту кърпи нещо на униформата си, ту я глади. Д. Добревски, БКН, 83. "По градът ни върлеят няколко тайфи безработни чапкъне. " С, 1872, бр. 47, 37.

3.През който няма работа, не се работи. За тях [артистите], нямаше безработен сезон. Ив. Планински, БС, 16.

4.Като същ. безработен м., безработна ж., безработни мн. Човек, който няма работа, за да си изкарва прехраната, да се препитава. — Ами тези, които търсят и не могат да си намерят работа? Знаеш ли колко безработни има? — продължи спора си Васил зачервен. М. Грубешлиева, ГТИУ, 40. И все пак — още към обяд към гробищата почнаха да се стичат хора. Най-напред безработните, тия, които бяха изгонени от фабриките и предприятията поради кризата. П. Спасов, ХлХ, 296.

Списък на думите по буква