БЕЗРА̀ДОСТНОСТ

БЕЗРА̀ДОСТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безрадостен. В главата му нахлуха спомени, един от друг по-ужасни, свързани помежду си като верига, които разкриваха пред него всичката безрадостност на живота му. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 390-391.

Списък на думите по буква