БЕЗРАЗБО̀РА

БЕЗРАЗБО̀РА, мн. няма, ж. Само всъчет.: В безразбора. Рядко. Без ред, безредно, в безреда. — Ура! — викнаха ведно хъшовете. — Ура! И понеже все пак тука нямаше ни строй, ни ред, а и виното бе надмогнало стеснението им, те се впуснаха към него в безразбора. — Народний войводо, заповядай тука! — Ето стол, седни при нас, Народний войводо! Ст. Дичев, ЗС I, 448.

Списък на думите по буква