БЕЗРАЗБО̀РЕН

БЕЗРАЗБО̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който се извършва, става без ред, в който няма ред, система: безреден. Редките, безразборни изстрели откъм поста продължаваха, но партизаните не се смущаваха от това. М. Марчевски, ГБ, 240. Бичът му почна да нанася безразборни яростни удари върху стачниците .. Тълпата нададе глухи, болезнени викове. Д. Димов, Т, 295.

Списък на думите по буква