БЕЗРАЗБО̀РНО

БЕЗРАЗБО̀РНО нареч. Без ред, без система, както попадне; безредно, безсистемно. Селото Горно Ровинище е малко и грозно полско селце с ниски, олупени къщурки, .. , разхвърляни безразборно из разградените и боклучиви дворища. Елин Пе‑

лин, Съч. I, 16. Около един месец пехотната дружина лениво пълзя из планините, хвърляше от време на време напосоки из деретата някоя и друга мина, стреляше безразборно и халосно. П. Вежинов, ЗНН, 169. Хората, които стовариха хляба, започнаха да го раздават бeзразборно. Оживени и развеселени, бойците поемаха самуните. Г. Караславов, ОХ IV, 144–145. Четях безразборно — ту стихотворения и разкази, ту очерци и повести, ту пиеси и романи. Г. Русафов, ИТБД, 161.

Списък на думите по буква