БЕЗРАЗБО̀РНОСТ

БЕЗРАЗБО̀РНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безразборен; безредност, безсистемност.

Списък на думите по буква