БЕЗРАЗБО̀РЧИВ

БЕЗРАЗБО̀РЧИВ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Безразборен. В периодически списания с научно-публицистически характер, .. , търпимостта не може по никой начин да се взима за оправдание на едно безразборчиво литературно сътрудничество. Д. Благоев, ЛКС, 72. Императорът Константин Копроним беше преселил .. павликяне отсам в Тракия — .. тие сектари не закъсняха да се възползуват от случаят на безразборчивото кръщаване на съседните българе. Н, 1882, кн. 1, 228.

Списък на думите по буква