БЕЗРАЗЛЍЧЕН

БЕЗРАЗЛЍЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. 1. Който не проявява интерес към нещо или отношение към нещо; равнодушен, безучастен. Защо бяха тези истории? Не се запитвах, нито пък ме интересуваше смисълът на тия клетви. И все пак не бях безразличен. При всички случаи аз бях на страната на Филчо. К. Калчев, ПИЖ, 65. Само Кирковчето не зарадва известието от Женедатой остана безразличен, в очите му се четеше недоверие. Д. Спространов, С, 22. С израз на печал по лицето, .. но външно спокоен и дори безразличен, той даде обикновените разпореждания на стражарите. Г. Караславов, ОХ IV, 202.

2.Който не изразява интерес към нещо или отношение към нещо; равнодушен, безучастен. Той дойде при нас, поздрави се с дяда Гена, поздрави и мене, но погледът му беше безразличен, чужд. Й. Йовков, ВАХ, 103. Очите му пак се отвориха — студени, замрежени и безразлични към всичко, което не бе във връзка с боя. Д. Димов, Т, 599. Щом го видях, аз станах на крака и побързах да си дам безразличен вид. Ст. Чилингиров, ХНН, 167.

3.Обикн. като сказ. опред. в съчет. с предл. към. Който не изпитва някакво чувство (обикн. обич, привързаност и др.). Тя знаеше, че той продължаваше да я обича — .. но не беше ли тя безразлична към него? Ив. Мартинов, ДТ, 274. Фон Гайер се усмихна разсеяно, сякаш одобряваше снизходително постъпката на Ирина, но оставаше безразличен към нея. Д. Димов, Т, 514. // В съчет. с лич. местоим. в дат. Към когото не се изпитва чувство на привързаност, любов и под. от лицето, означено чрез лич. местоим. — Значи, аз съм ти безразлична. Когато един мъж обича, той ревнува. М. Грубешлиева, ПП, 236. Моето постоянно място тук, в Централ, е на червеното плюшено канапе до четвъртия стълб, близо до бюфета. В началото това място ми беше безразлично, но сега като че ли съм се сраснал с него. Д. Калфов, Избр. разк., 321. Разбира се, парите не са ми безразлични. К. Калчев, ДНГ, 11.

Безразлично равновесие. Физ. Равновесие, при което центърът на тежестта съвпада с центъра на окачването.

Списък на думите по буква