БЕЗРАЗЛЍЧИЕ

БЕЗРАЗЛЍЧИЕ, мн. няма, ср. Отсъствие на интерес или на някакво чувство, безразлично, равнодушно отношение към нещо или към някого; равнодушие, безучастие. Отчайващо беше безразличието ѝ към всичко наоколо, не се интересуваше от нищо, като че ли не беше от тоя свят. Д. Талев, ЖС, 405. Младен посрещна тая вест с пълно безразличие, дори не запита тежко или леко е болно детето. К. Петканов, БД, 163. Очите му са угаснали, цялото му същество издава пълно безразличие към живота. Л. Стоянов, Х, 58. Гледайки го с престорено безразличие, аз трепетно чаках страшния миг, когато ще бъде открита измамата. М. Кремен, РЯ, 62.

Списък на думите по буква