БЕЗРАКЀТЕН

БЕЗРАКЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Обикн. в съчет.: Безракетна зона. Зона, в която няма ракетно оръжие.

Списък на думите по буква