БЕЗРЀДА

БЕЗРЀДА, мн. няма, ж. Само в съчет.: В безреда. Рядко. Поет. В безредие, в безпорядък; безредно, в безред, в безразбора. Подир подредените едни зад други девойки и момци вървяха в безреда мъже и жени. Б. Несторов, АР, 144. А по пристанището лежаха в безреда пръснати стоки, смъкнати преди малко от корабите. Н. Райнов, КЦ, 138. Тя [реката] се вие край самото шосе. И толкова е прозрачна, че се виждат белите ѝ камъни, натъркаляни в безреда по дъното, като пръснати броеници. Кр. Кюлявков, СПП, 8.

Списък на думите по буква