БЕЗРЀДИЕ

БЕЗРЀДИЕ, мн. -ия, ср. 1. Само ед. Отсъсъствие, липса на ред; безпорядък, безредица. Колкото повече той настояваше за ред, толкова по-голямо безредие настъпваше,.. Нито четката за дрехи, нито копчетата за яка, нито ножичките за подстригваненищо, нищо не беше на мястото си. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 343. В четвърти отряд настана страшно безредие. — Защо ми обуваш панталоните?дърпа своя съсед Ванчето. — Няма ми чорапите-е-е-е/ — вика колкото му глас държи Петко. Цв. Ангелов, ЧД, 107.

2.Обикн. мн. Рядко. Размирици, безредици. С тия свои вътрешни безредия ромейското царство сега е в голяма слабост и толкова по-добре за нас. Д. Талев, С II, 162-163.

В безредие. Безредно, безразборно. В ъглите на стаята и на една ниска масичка, дори на рогозката .. бяха наслагани в безредие резбарски сечива. Д. Талев, ЖС, 255. Хванати [децата] по две за ръчиците, наредени в нестройни редици, .. , озъртат се и щом чуят свирка на автомобил -– пръскат се в безредие, като пилета, над които се е спуснала хищна птица. А. Каралийчев, С, 291.

Списък на думите по буква