БЕЗРЀДИЦА

БЕЗРЀДИЦА ж. 1. Само ед. Рядко. Отсъствие на ред; безредие, безпорядък. В голяма уплаха, безредица те са се връщали към крепостта. Й. Йовков, Разк. II, 199. В прустчето владееше голяма безредица. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 136.

2.Обикн. мн. Вълнения във вътрешния живот на страната; безредия, размирици. През време на изборите бяха избухнали кървави безредици в София и Дупница. В. Геновска, СГ, 511. Заповядваше .. денонощно дежурство на чиновниците при телефона, за да бъде повикана полицията, а в случай на нужда и войската, ако настъпеха безредици и работниците започнеха да нападат складовете. Д. Димов, Т, 256.

В безредица. Без ред, безредно, безразборно, хаотично; в безредие, в безпорядък. По челото ѝ и по бузите ѝ, в една пленителна безредица, падаха свилени кичури от кестенява коса. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 33. В безредица забързаха подир него [петела] и кокошките, като се криеха от Катя между цветята. Ст. Чилингиров, РК, 6.

Списък на думите по буква