БЕЗРЀДНИК

БЕЗРЀДНИК, мн, -ци, м. Рядко. Човек, който няма ред, не поддържа ред в работата или вещите си.

Списък на думите по буква