БЕЗРЀДНИЦА

БЕЗРЀДНИЦА ж. Рядко. Жена, която няма ред, не поддържа ред в работата или вещите си. Тя не чисти, не подрежда, една безредница е.

Списък на думите по буква