БЕЗРЀДНО

БЕЗРЀДНО нареч. 1. Без ред, порядък; разбъркано, безпорядъчно, хаотично. Под масата лежаха нахвърляни безредно куп празни бутилки. П. Бобев, К, 21. Тя спря под клоните на едно китно дърво и тихо освободи малката си ръка, за да оправи кичурите черни къдрици, безредно паднали по бялото ѝ чело. Ц. Церковски, Съч. III, 47. Цар-полководецът спартанский бил съсечен, .. , а останалите спартанци отстъпили безредно и после търсили спасение с бяг. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 226.

2. Без ред, без система, както попадне; безразборно, безсистемно. Емил и Мирко също бяха открили огън срещу приближаващите се полицаи и изведнъж от двете страни на къщата затрещяха безредно картечници и пушки. Д. Ангелов, ЖС, 491. Тя четеше всичко безредно и страстно, поглъщайки отровните страници, които ѝ разкриваха чужди, недостъпни светове. Д. Димов, Т, 9.

Списък на думите по буква